De algemene voorwaarden zoals hier opgenomen en beschreven zijn van toepassing op de website en webshop van Truike Lingerie.

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en op de overeenkomst die tot stand komt tussen de klant en Truike Lingerie bij het plaatsen van een bestelling via de webshop.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Truike Lingerie heeft een webshop en biedt een deel van haar producten aan via een e-commerce website. Ze biedt hun klanten de mogelijkheid om producten uit de webshop aan te kopen. Bij het plaatsen van de bestelling via de webshop stemt de klant in met onderstaande verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbod

Het aanbod in de webshop van Truike Lingerie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Truike Lingerie beschikt over één voorraad voor zowel de fysieke winkel als de webshop. Indien in de webshop een artikel aangeboden wordt door Truike Lingerie en besteld wordt door de klant dat toch niet beschikbaar is, wordt de klant altijd persoonlijk en zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht. De betaling wordt desgevallend binnen de 7 dagen en zonder kosten terugbetaald.

Truike Lingerie heeft het recht een bestelling te annuleren indien de weergegeven prijs niet correct is of er een actie niet volgens onze voorwaarden wordt nageleefd.

Artikel 3: Prijs

Alle prijzen in onze webshop staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW. Bestellingen worden gratis naar de klant verzonden.

Artikel 4: Betalingen

Alle online betalingen worden verwerkt via Mollie. De bestelling kan betaald worden met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard. Na betaling is je bestelling definitief en wordt er een mail verzonden met bevestiging van bestelling en betaling. Er kan eveneens betaald worden met aangekochte cadeaubonnen.

Artikel 5: Levering van goederen

Leveringen van de webshop van Truike Lingerie worden uitgevoerd door Bpost. Truike Lingerie streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 4 werkdagen na ontvangst van de betaling. Een strikte levertermijn kan echter niet worden gegarandeerd en hangt af van Bpost.

Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, moet onverwijld binnen de 7 dagen na ontvangst door de klant worden gemeld aan Truike Lingerie.

Artikel 6: Terugzending– herroepingsrecht

De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de goederen terug te sturen, conform de wet op de handelspraktijken.

Bij het terugsturen dient er een retourformulier bijgevoegd te worden. Het retourformulier kan u terugvinden onderaan de webshop.

De bestelling kan per post worden teruggestuurd. De kosten voor retour zijn steeds voor rekening van de klant. De goederen kunnen eveneens op vertoon van het aankoopbewijs gratis worden teruggebracht in de fysieke winkel van Truike Lingerie, Poperingseweg 347, 8908 Vlamertinge.

De bestelling dient samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Truike Lingerie, Poperingseweg 347, 8908 Vlamertinge.

Truike Lingerie zal het bedrag van de geretourneerde artikels zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending, betalen.

Het geldelijk terugstorten van goederen kan enkel op items die aangekocht werden via de webshop. Items in de fysieke winkel aangekocht kunnen geruild worden voor goederen of een tegoedbon.

De geretourneerde goederen moeten zich in de originele staat bevinden en voorzien zijn van alle etiketten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor ondergoed omwille van hygiënische/gezondheidsredenen.

Artikel 7: Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing op alle geleverde goederen en geldt vanaf de datum van levering. Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de klant Truike Lingerie binnen de 14 dagen na ontvangst inlichten.

De wettelijke of commerciële garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies, slecht onderhoud, ongelukken, valpartijen of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8: Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Truike Lingerie opgeschort.

Onder overmacht dient begrepen te worden, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop Truike Lingerie geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Truike Lingerie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Bij langdurige overmacht ( langer dan 3 maanden ) zijn beide partijen gerechtigd de aangegane verbintenis te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9: Bereikbaarheid

Truike Lingerie heeft ook een fysieke winkel en is bereikbaar op adres Poperingseweg 347, 8908 Vlamertinge. Telefonische bereikbaarheid op het nummer 057/209681  en via e-mail op [email protected]

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Truike Lingerie behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te veranderen. De klant dient deze voorwaarden dan ook zorgvuldig te lezen telkens voordat een bestelling geplaatst wordt.

Artikel 11: Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.