Op deze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze hangen volledig samen met de bepalingen van de Belgische Wetgeving.
Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Onze website kan op ieder willekeurig moment worden aangepast, uitgebreid of stopgezet zonder voorafgaande verwittiging.

Wij besteden veel zorg aan onze website. De inhoud, zoals teksten, foto’s, tekeningen, logo’s,…) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze publicaties worden verveelvoudigd zonder dat daar vooraf de schriftelijke toestemming voor is verleend.

Artikel 1: Gebruik van informatie

Truike Lingerie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. 
Daarom wordt de inhoud op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Toch blijft het mogelijk dat er onvolledige of verouderde informatie op de website vermeld staat. 
Voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 2: Links naar andere websites

De pagina’s waarnaar wordt gelinkt vanaf de website vanTruike Lingerie, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij staan niet in voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites of de inhoud ervan. Ook voor eventuele schade die hiervan het gevolg kan zijn, zijn wij niet verantwoordelijk. 
Bekijk altijd ook de algemene voorwaarden van deze sites.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

Wij besteden veel zorg aan onze website. De inhoud, zoals teksten, foto’s, tekeningen, logo’s,… zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze publicaties worden verveelvoudigd zonder dat daar vooraf de schriftelijke toestemming van Truike Lingerie voor is verleend.

Artikel 4: Algemene voorwaarden

Voor aankopen in de webshop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te lezen op onze pagina algemene voorwaarden

Artikel 5: Privacyverklaring

Truike Lingeriee verwerkt persoonsgegeven die door de klant worden verstrekt. Deze worden met de grootste zorg en met de privacy van de klant als prioriteit behandeld.De volledige privacyverklaring kan je nalezen op privacy policy

Artikel 6: Cookiebeleid

Om de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren, maakt Truike Lingerie gebruik van Cookies. Alle info hierrond is opgenomen in artikel 5 op de pagina Cookie policy